1. BENDRA SUTARTIS

uab SkandiBalt (Lietuva), reg. Nr.: 304910631, adresas: Švitrigailos g. 11k-109, Vilnius, LT-03228, LIETUVA, toliau - BEPA.LV teikia internetinėje svetainėje www.BEPA.LV, toliau - Svetainė, prieinamą turinį ir teikia paslaugas vadovaudamasi toliau nurodytomis sąlygomis, pristatymo sąlygomis, prekių grąžinimo sąlygomis, kitomis sąlygomis. ir veiklos politika, kurios metmenis galima rasti Svetainėje, susijusią su tam tikromis funkcijomis, elementais ar reklama, ir teikti klientų aptarnavimą – visa tai yra įtraukta į šias sąlygas ir yra jų dalis (bendrai, Taisyklės ir sąlygos). Suteikdami įgaliojimą Svetainės skiltyje EL. PARDUOTUVĖ, patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis be apribojimų ir sąlygų.

Jei vartotojas perka internetu BEPA.LV Galima parduoti svetainėje produktai, toliau – Prekės, tuomet toks abipusis susitarimas yra laikomas nuotoline sutartimi ir jam taikomos Latvijos Respublikos teisės normos, reglamentuojančios nuotolinės sutarties sudarymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Latvijos Respublikos teisę „Teisė dėl vartotojų teisių apsaugos“, Latvijos Respublikos ministrų kabineto nuostatai Nuostatai dėl nuotolinės sutarties“.

Jeigu Svetainėje prekę užsisakęs ir įsigijęs klientas neturi veiksnumo ar veiksnumo, už prekės užsakymą ir apmokėjimą už prekę atsako šio asmens įstatyminis atstovas (pvz., tėvai, globėjai). Aukščiau nurodytu atveju užsakymas negali būti atšauktas, o pirkimo mokestis negrąžinamas.

Nuotolinė Prekės pirkimo sutartis laikoma sudaryta mokėjimo už prekę momentu.

2. PRIVATUMAS

BEPA.LV gina pagrindines fizinių asmenų teises ir laisves, ypač privataus gyvenimo neliečiamybę, tvarkant asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl apsaugos. fizinių asmenų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir laisvu tokių duomenų judėjimu, ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB.

BEPA.LV Jūsų asmens duomenys tvarkomi įvairiais būdais keliais tikslais, priklausomai nuo to, ar esate registruotas vartotojas (žr. 2.2 punktą), neregistruotas vartotojas (žr. 2.3 punktą), ar esate užsiregistravęs naujienlaiškiams gauti (žr. 2.4 punktą) ar įsigijote dovanų kortelė (žr. 2.5 punktą). Yra informacija, susijusi su slapukų naudojimu Privatumo politikoje .

BEPA.LV nenaudoja ir nesidalina gauta informacija, kurią pateikiate internete be teisinio pagrindo. BEPA.LV privalo įstatymų nustatytais atvejais atskleisti asmens duomenis valstybės ir savivaldybių pareigūnams. Būsime priversti atskleisti vartotojo asmeninę informaciją, kai to reikalauja įstatymai.

BEPA.LV gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis apibendrinta forma statistikos tikslais, siekdama analizuoti ir tobulinti teikiamas paslaugas ir produktus.

BEPA.LV imasi visų įmanomų priemonių jūsų asmeninės informacijos saugumui užtikrinti, kad apsaugotų ją nuo vagystės, praradimo, netinkamo naudojimo, taip pat nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sugadinimo.

2.1. BENDROSIOS TEISĖS

Pagal galiojančius įstatymus jūs turite šias teises:

- prašyti prieigos prie savo asmens duomenų; 
- prašyti, kiek įmanoma, ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis; 
- prašyti apriboti arba nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; 
- prašyti, kiek įmanoma, perduoti Jūsų asmens duomenis; 
- bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; 
- pateikti skundą nacionalinei asmens duomenų apsaugos institucijai; 
- bendrauti su BEPA.LV ir gauti papildomos informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Latvijos Respublikos nacionalinės asmens duomenų apsaugos institucijos kontaktinė informacija: Duomenų valstybinė inspekcija, Blaumaņa g. 11/13-15, Ryga, Latvija, LV-1011, telefonas: +371 67223131, el. info@dvi.gov.lv .

BEPA.LV kontaktinė informacija: 
uab SkandiBalt * Švitrigailos g. 11k-109, Vilnius, LT-03228 * Tel. +371 25162 899 * info@bepa.lv .

2.2. REGISTRUOTAS VARTOTOJAS
2.2.1. PASKYROS KŪRIMAS

Registruojantis Svetainėje ir sukuriant savo kliento paskyrą, toliau – Paskyra, Jūsų asmens duomenys naudojami sutarčiai su BEPA.LV dėl Paskyros, kuri naudojama kaip komunikacijos kanalas sudarant distancijos sutartį, sukūrimo ir priežiūros.

Kurdami paskyrą patvirtinate, kad esate informuotas, kad jūsų įvesti duomenys yra tvarkomi kuriant ir prižiūrint paskyrą, įskaitant pageidavimų sąrašo ir pirkimo istorijos sudarymą ir saugojimą bei informacijos, susijusios su nuotolinės sutarties vykdymu, siuntimą. , pavyzdžiui, informacija apie užsakymo įvykdymą, užsakymo paaiškinimai.

BEPA.LV turi gauti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad galėtų sudaryti nuotolinę sutartį naudodama Paskyrą kaip ryšio kanalą. Jei nepateiksite šių asmens duomenų, negalėsite susikurti Paskyros ir sudaryti nuotolinės sutarties.

Be to, informacija iš jūsų pageidavimų sąrašo ir pirkimo istorijos naudojama tobulinti BEPA.LV teikiamos paslaugos ir produktų pasiūlymai yra pagrįsti BEPA.LV teisėtas interesas rinkti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas nuotolines sutartis (įsigytas prekes), įskaitant visą bendravimą su Jumis, yra išsaugoma kaip įrodymas, kad nuotolinė sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta. Ši informacija BEPA.LV laikosi, remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus ginčo atveju bei teisės aktų nustatytos pareigos saugoti informaciją apie vykdomą komercinę veiklą.

Jūsų asmens duomenys, susiję su paskyros sukūrimu ir priežiūra bei nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, yra tvarkomi tik BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys užsakymų pristatymą, IT struktūras ir mokėjimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi iki to momento, kai ištrinate Paskyrą, arba iki duomenų saugojimo laikotarpio, nurodyto Latvijos Respublikos teisės aktuose arba ieškinio senaties termino, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis. atsiranda vėliau.

2.2.2. KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMAS

Prisiregistruodami gauti komercinius pranešimus, tokius kaip akcijos, specialūs pasiūlymai, sutinkate su tuo BEPA.LV tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Registracijos formoje ir užsakymo formoje, įskaitant Jūsų geografinę vietą ir pirkimo istoriją.

BEPA.LV tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų išsiųsti jums aktualius ir tinkamus komercinius pranešimus. BEPA.LV atlieka įvairaus tipo profiliavimą, renka Jūsų pateiktą informaciją, kad galėtų išanalizuoti, kurios paslaugos ir produktai Jus galėtų sudominti, bei išsiųsti Jums tinkamo turinio komercinį pranešimą.

Jūsų asmens duomenys, susiję tik su komercinių pranešimų siuntimu, yra tvarkomi BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys IT struktūras, elektroninio pašto ir tekstinių pranešimų platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus arba kai kuriais atvejais tol, kol baigiasi būtinybė saugoti gauto sutikimo įrodymus.

BEPA.LV nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik apdorojama jūsų užklausa. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad užklausų apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių jūsų užklausai įvykdyti, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.2.3. APŽVALGOS

Palikdami atsiliepimą apie Prekę, sutinkate, kad Jūsų vardas, Prekės įvertinimas ir palikta apžvalga būtų paskelbti Svetainėje. Jei susikūrėte Paskyrą naudodamiesi galimybe registruotis per Facebook, jūsų nuotrauka taip pat rodoma sumažintu formatu kartu su apžvalga.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys tvarkomi siekiant paskelbti apžvalgą Svetainėje ir ją tobulinti BEPA.LV teikiamų paslaugų ir produktų kokybę. Svetainėje paskelbtos apžvalgos ištrinamos tik tuo atveju, jei konkreti prekė nebesiūloma.

Jei reikia, BEPA.LV gali susisiekti su jumis telefonu arba elektroniniu būdu, kad išspręstų problemas, susijusias su paslauga ar produktu, apie kurį palikote atsiliepimą. Susisiekus su jumis BEPA.LV ir toliau nenaudos jūsų telefono numerio ar el. pašto adreso, susijusio su paliktu atsiliepimu.

Jūsų asmens duomenys, susiję su atsiliepimų publikavimu, yra tvarkomi tik BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys IT struktūras. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

2.3. NEREGISTRUOTAS VARTOTOJAS
2.3.1. NUOTOSTOS SUTARTIES SUDARYMAS

Su tikslu sudaryti nuotolinę sutartį BEPA.LV turi gauti ir tvarkyti užsakymo formoje nurodytus asmens duomenis. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsite sudaryti nuotolinės sutarties.

BEPA.LV renka ir saugo informaciją apie Jūsų pirkinių istoriją, siekdama tobulinti teikiamas paslaugas ir produktus, remiantis BEPA.LV teisėtas interesas rinkti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Informacija, susijusi su nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, įskaitant visą bendravimą su Jumis, yra saugoma kaip įrodymas, kad nuotolinė sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta. Ši informacija BEPA.LV laikosi, remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus ginčo atveju bei teisės aktų nustatytos pareigos saugoti informaciją apie vykdomą komercinę veiklą.

Jūsų asmens duomenys, susiję su nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, yra tvarkomi tik BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys užsakymų pristatymą, IT struktūras ir mokėjimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

Jūsų asmens duomenys šio tikslo ribose tvarkomi iki Latvijos Respublikos teisės aktuose nurodyto duomenų saugojimo termino arba ieškinio pareiškimo teisme senaties termino, priklausomai nuo to, kuris terminas įvyksta vėliau.

2.3.2. KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMAS

Prisiregistruodami gauti komercinius pranešimus, tokius kaip akcijos, specialūs pasiūlymai, sutinkate su tuo BEPA.LV tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos nurodote užsakymo formoje, taip pat Jūsų geografinę vietą ir pirkimo istoriją.

BEPA.LV tvarko jūsų asmens duomenis, kad galėtų išsiųsti jums aktualius ir tinkamus komercinius pranešimus. BEPA.LV atlieka profiliavimą rinkdama informaciją apie Jūsų geografinę vietą ir pirkinių istoriją, kad galėtų išanalizuoti, kurios paslaugos ir produktai Jus galėtų sudominti ir išsiųsti Jums tinkamo turinio komercinį pranešimą.

Jūsų asmens duomenys, susiję tik su komercinių pranešimų siuntimu, yra tvarkomi BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys IT struktūras, elektroninio pašto ir tekstinių pranešimų platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus arba kai kuriais atvejais tol, kol baigiasi būtinybė saugoti gauto sutikimo įrodymus.

BEPA.LV nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik apdorojama jūsų užklausa. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad užklausų apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių jūsų užklausai įvykdyti, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.4. NAUJIENŲ GAVĖJAS

Sutikdami gauti naujienas el. paštu, sutinkate BEPA.LV siunčia įvairaus pobūdžio komercinius pranešimus Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jūsų asmens duomenys, susiję tik su komercinių pranešimų siuntimu, yra tvarkomi BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys IT struktūras ir el. pašto siuntimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis.

Jūsų asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tol, kol atšaukiate savo sutikimą gauti komercinius pranešimus arba kai kuriais atvejais tol, kol baigiasi būtinybė saugoti gauto sutikimo įrodymus.

BEPA.LV nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik apdorojama jūsų užklausa. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad užklausų apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių jūsų užklausai įvykdyti, o tai gali užtrukti iki penkių dienų.

2.5. DOVANŲ KORTELĖS NAUDOTOJAS

Su tikslu sudaryti nuotolinę sutartį dėl dovanų kortelės pirkimo BEPA.LV reikia gauti ir tvarkyti dovanų kortelės pirkimo formoje nurodytus asmens duomenis, o jei nurodėte kitą dovanų kortelės gavėją, tada BEPA.LV tvarko šio asmens vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsite sudaryti nuotolinės sutarties.

Informacija, susijusi su dovanų kortelės įsigijimu, įskaitant visą bendravimą su Jumis, yra išsaugoma kaip įrodymas, kad Distantinė sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta. Ši informacija BEPA.LV laikosi, remdamasi teisėtu interesu ginti savo teises ir interesus ginčo atveju bei teisės aktų nustatytos pareigos saugoti informaciją apie vykdomą komercinę veiklą.

Jūsų, o kai kuriais atvejais ir dovanų kortelės gavėjo asmens duomenys, kurie įpareigoja sudaryti ir vykdyti nuotolinę sutartį, yra tvarkomi tik BEPA.LV ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, teikiantys IT struktūras ir mokėjimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas minimalus reikalaujamas asmens duomenų kiekis. Jūsų duomenys, o kai kuriais atvejais ir dovanų kortelės gavėjo asmens duomenys tvarkomi šio tikslo ribose iki Latvijos Respublikos teisės aktuose nurodyto duomenų saugojimo laikotarpio arba ieškinio senaties termino, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis įvyksta vėliau.

Pateikus prašymą pratęsti dovanų kortelės galiojimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, šis prašymas bus saugomas iki pratęsto ​​dovanų kortelės galiojimo pabaigos, nebent galiojantys teisės aktai numato ilgesnį terminą. Šios sąlygos taikomos tik dovanų kortelėms, išduodamoms nuo 2019 m. liepos 1 d.

2.6. NUOLAIDŲ KUPONAI

BEPA.LV suteikia VARTOTOJUI galimybę gauti ir naudoti nuolaidų kuponus. Nuolaidų kuponai – tai iš anksto paruošti skaitmeniniai nuolaidų kodai, kuriuos VARTOTOJAS pirkdamas turi įvesti atskirame nuolaidos kodo laukelyje. Įvedus nuolaidos kupono kodą, pirkiniui suteikiama kupone nurodyta nuolaida.

Nuolaidos kuponą galite gauti apsilankę svetainėje tam tikrų akcijų metu. Paprastai nuolaidos kuponas rodomas kaip iššokantis reklamjuostė kaip tam tikros pardavimo kampanijos dalis. Kiekvienas nuolaidos kuponas turi tam tikrą galiojimo datą.

Gaunant nuolaidų kuponą nurodoma, kokia nuolaida taikoma pirkiniui, derinama ar ne su kitomis nuolaidomis, taip pat jo galiojimo laikas ir kitos papildomos sąlygos.

Kilus klausimams dėl nuolaidų kuponų, jų įsigijimo, naudojimo ar kitų su nuolaidų kuponais susijusių klausimų, susisiekite su BEPA.LV klientų aptarnavimo komanda rašydami adresu: info@bepa.lv .

3. PAGRINDINIO PUSLAPIO TIKSLAS

Šią svetainę kuria ir prižiūri BEPA.LV ir jos platinimo partneriai. Svetainė sukurta taip, kad efektyviai tarnautų kaip platforma bendravimui tarp įmonės ir kliento, kaip platforma prekiaujant prekiniais ženklais internetu, taip pat kaip informacijos šaltinis visais su produktu ir įmone susijusiais klausimais.

4. PRODUKTAI IR PASLAUGOS ASMENINIAM NAUDOJIMUI

Šioje svetainėje esantys produktai ir paslaugos bei pavyzdžiai, kuriuos galime jums pateikti, yra skirti tik asmeniniam naudojimui. Jūs negalite parduoti ar perparduoti jokių iš mūsų gautų paslaugų ar pavyzdžių. BEPA.LV pasilieka teisę su įspėjimu arba be jo atšaukti arba sumažinti bet kurio įvykdytino užsakymo sumą arba jums suteiktų produktų ar paslaugų kiekį tais atvejais, kai mūsų vienašališku nuožiūra dėl to gali būti pažeistos Taisyklės ir sąlygos.

5. INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pateikdami Svetainėje esančių produktų aprašymą, stengiamės būti kuo tikslesni. Jeigu pasikeitė su preke susijusi informacija (aprašas, spalvos ir pan.), BEPA.LV negali garantuoti, kad Svetainė kiekvieną akimirką bus visiškai atnaujinama, įskaitant visą aktualią informaciją.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visa informacija ir turinys, esantis šioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklus, logotipus, paslaugų ženklus, tekstą, grafinius ženklus, mygtukų piktogramas, vaizdus, ​​garso įrašus, duomenų rinkinius ir programinę įrangą, jų rinkimą ir išdėstymą (bendrai vadinama Turiniu) , yra BEPA.LV yra mūsų partnerių arba licencijų išdavėjų nuosavybė ir yra saugoma Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų tarptautinių įstatymų, susijusių su intelektinės nuosavybės apsauga, įskaitant įstatymus, reglamentuojančius autorių teisių ir prekių ženklų naudojimą. Mūsų prekių ženklų naudojimas bet kokia forma ir bet kokiam tikslui yra draudžiamas be aiškaus raštiško leidimo.

7. PREKĖS

BEPA.LV parduodami produktai nėra maisto produktai ir nėra valgomi. BEPA.LV ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad jos parduodamų kosmetikos gaminių, toliau vadinamų „Produktai“, pristatymas, o ypač jų tipas, kvapas, spalva, išvaizda, pakuotė, žymėjimas, tūris ar dydis, painiojami su maisto produktais, taip pat nekelia pavojaus vartotojų sveikatai ir saugai.

BEPA.LV neleidžia vartotojui klaidinančių teiginių apie Prekės efektyvumą ir kitas kosmetikos gaminio savybes, o mūsų parduodamos Prekės gamintojai gamindami kosmetikos gaminius laikosi geros gamybos praktikos.

BEPA.LV Produktas sudarytas iš natūralių ingredientų, įtrauktų į kosmetiką ir yra saugus, nekenksmingas žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai produktas, atitinkantis Latvijos Respublikos įstatymo „Produktų ir paslaugų saugos įstatymas“ normas. taip pat tarptautinius norminius aktus.

Prekė ir kartu su preke pateikiama dovana, pavyzdžiui, perkant prekę ar tam tikrą pirkimo sumą, yra laikomi nedaloma daiktų visuma, kurios negalima priimti ar grąžinti atskirai, išskyrus atvejus, kai Jūs aiškiai atsisakėte gauti dovana, kuri pateikiama kartu su produktu.

Norėdami susipažinti su Prekių asortimentu, jų charakteristikomis ir kainomis, specialiais pasiūlymais ir jų terminais, spauskite čia čia .

8. KAINŲ POLITIKA

Svetainėje https://www.bepa.lv/ visos kainos nurodytos eurais (EUR) valiuta. Stengiamės, kad kainos visada būtų nurodytos tiksliai, tačiau negalime garantuoti, kad užsakymo pateikimo metu nurodytos kainos bus teisingos, tuomet galiojančios prekių kainos. Gavę Jūsų užsakymą, kai nurodyta kaina skirsis nuo tuo metu internetiniame puslapyje nurodytos kainos, susisieksime su Jumis ir pasiūlysime galimybę atšaukti užsakymą. Jei mums nepavyks greitai su jumis susisiekti, jūsų užsakymas bus automatiškai laikomas atšauktu ir jums bus grąžinti visi pagal tą užsakymą atlikti mokėjimai.

Visos kainos yra apmokestinamos PVM arba kitais pardavimo mokesčiais, jei taikoma. Priklausomai nuo pristatymo adreso, jūsų užsakymui gali būti taikomas papildomas siuntimo mokestis, kuris bus aiškiai nurodytas prieš patvirtinant mokėjimą ir įtrauktas į bendrą užsakymo kainą.

Galutinė prekės kaina, įskaitant mokesčius ir rinkliavas, pristatymo ar pašto išlaidas, bus nurodyta prieš sudarant nuotolinę sutartį.

Jei pristatymo ar pašto išlaidų negalima apskaičiuoti iš anksto, būsite informuoti, kad gali būti taikomi tokie mokesčiai.

9. PRISTATYMO UŽSAKYMAS

Visi mūsų pristatymai atliekami saugiai ir greitai, tai patvirtina mūsų ankstesnė patirtis. Norėdami gauti informacijos apie užsakymo įvykdymo ir pristatymo procedūras bei nemokamas pristatymo sąlygas ir papildomas siuntimo išlaidas, kviečiame susipažinti su mūsų gaminiu Pristatymo sąlygos .

10. GRĄŽINIMO TAISYKLĖS IR ATSAKYMO TEISĖS

Kiekvienas klausimas, susijęs su atliktų ir klientui pristatytų užsakymų grąžinimu, supaprastinta tvarka svarstomas atskirai. Norėdami gauti informacijos apie pirkėjo galimybes grąžinti prekes ir gauti informaciją apie sutarties nutraukimą bei atitinkamas sąlygas, kviečiame susipažinti su mūsų Prekių grąžinimo sąlygos .

11. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Eidami į svetainę ar naudodami ją, turite laikytis čia išdėstytų sąlygų ir visų specialių įspėjimų ar nurodymų, paskelbtų svetainėje dėl prieigos ar naudojimo. Visada turite elgtis sąžiningai ir vadovaudamiesi įstatymais bei papročiais. Jūs negalite daryti jokių Svetainės, jos Turinio ar paslaugų pakeitimų ar taisymų, taip pat negalite niekaip pakenkti Svetainės veikimui ar funkcinei vienybei. Neribojant kitų šių Taisyklių ir sąlygų punktų bendrumo, jei tyčia ar dėl neatsargumo pažeisite šiose taisyklėse ir sąlygose nustatytus įsipareigojimus, būsite atsakingas už visus nuostolius ir žalą, kurią gali sukelti toks pažeidimas. BEPA.LV arba mūsų partneriai ir produktų gamintojai.

12. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Mes nesame atsakingi už kitų svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos arba iš mūsų svetainės, turinį. Svetainėje esančios nuorodos pateikiamos tik dėl patogumo ir nereiškia, kad mes, mūsų dukterinės įmonės ar partneriai patvirtiname atitinkamą turinį, produktą, paslaugą ar tiekėją. Nuorodų į kitas svetaines, pagrindinius puslapius ar iš jų naudojimas yra jūsų pačių rizika. Mes jokiu būdu nesame atsakingi už kitų svetainių, iš kurių ar į kurias mūsų svetainė nukreipia, tikrinimą ar vertinimą, taip pat negarantuojame kitų tokių svetainių pasiūlos, taip pat neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su tokiomis kitomis svetainėmis ir svetainėmis. veikimą, turinį, produktus ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, jų privatumo politiką ir sąlygas. Turėtumėte atidžiai perskaityti visų kitų lankomų svetainių sąlygas ir privatumo politiką.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jūs sutinkate, kad pagal svečiams taikomus įstatymus šalys jokiu būdu neprisiima atsakomybės (sutartyje, aplaidumo ar kitu būdu) dėl bet kokių trikdžių ar klaidų, atsiradusių dėl jūsų naudojimosi šia svetaine.

Pagal galiojančius įstatymus šalys jokiu būdu nėra atsakingos (pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą) ar kitu pagrindu) už a) BEPA.LV komercinės veiklos nutraukimas; b) vėlavimai arba trukdžiai, susiję su prieiga prie svetainės; c) duomenų nepristatymas, klaidingas pristatymas, iškraipymas, sunaikinimas ar kitoks pakeitimas; d) bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl nuorodų į kitas svetaines Svetainėje ar jų naudojimo; e) kompiuteriniai virusai, sistemos gedimas ar gedimas, kurie gali įvykti naudojant Svetainę, įskaitant hipersaitų, nukreipiančių į trečiųjų šalių svetaines arba iš jų, naudojimą; f) bet kokius Turinio netikslumus ar praleidimus arba g) įvykius, kurių šalys pagrįstai nekontroliuoja.

Šalys nėra atsakingos už jokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą (įskaitant negautą pelną), susijusią su jūsų naudojimusi svetaine ar jos naudojimu (ar negalėjimu naudotis svetaine), tiek dėl delikto (įskaitant aplaidumą) kitos priežastys, taip pat jei BEPA.LV yra informuotas apie tokių nuostolių galimybę.

14. PAREIŠKIMAI DĖL AUTORIŲ TEISĖS

UAB „Skandibalt“. Visos teisės saugomos.

Visas šios Svetainės turinys, korespondencija (elektroniniu paštu ar paprastu paštu), taip pat rinkodaros medžiaga, kuri buvo naudojama reklamuoti Svetainę trečiųjų šalių šaltiniuose, yra BEPA.LV nuosavybė. Visą ar dalį jo turinio atgaminti arba publikuoti draudžiama, išskyrus šiuos tikslus:

Leidimas kopijuoti asmeniniam naudojimui:

Jūs turite teisę daryti Svetainės turinio kopijas arba spausdinti jo dalis protingam asmeniniam naudojimui.

Leidimas kopijuoti arba pakartotinai paskelbti ribotam naudojimui:

Jūs turite teisę daryti medžiagos kopijas spausdinta ar skaitmenine forma, kad galėtų naudoti trečiosios šalys, jei tai nurodysite BEPA.LV Svetainė kaip turinio ir medžiagos šaltinis, pridedant aukščiausio lygio hipersaitą prie vienos iš tokiu būdu perpublikuotų kopijų ( https://www.bepa.lv/ ). Taip pat turite informuoti trečiąsias šalis, su kuriomis dalijatės tokiomis kopijomis, kad jos turi nurodyti visos medžiagos šaltinį, jei tokios kopijos bus iš naujo paskelbtos. BEPA.LV Pagrindinis puslapis įterpiant aukščiausio lygio hipersaitą ( https://www.bepa.lv/ ).

15. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti mums nuostolius, ginti ir apsaugoti mus nuo bet kokios žalos, praradimo, žalos ar išlaidų, taip pat teisinių išlaidų, susijusių su bet kokiais ieškiniais, ieškiniais ar ieškiniais, kuriuos trečioji šalis pateikė dėl šių sąlygų pažeidimo ir Sąlygos, klaidos jūsų pareiškimuose ar garantijose arba jūsų naudojimosi šia svetaine.

16. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Visus ginčus, bet kokiu būdu susijusius su Jūsų įgaliojimu Svetainėje arba kylančius dėl šios nuotolinės sutarties vykdymo, paaiškinimo ar nutraukimo, sutarties šalys stengsis išspręsti tarpusavio derybomis.

BEPA.LV atsakys į bet kurį Jūsų pateiktą pareiškimą norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais bei informuos apie galimą pretenzijos įvykdymo ar ginčo sprendimą ar alternatyvų pretenzijos įvykdymo būdą.

Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, tuomet Jūs, kaip vartotojas, galite pareikšti ieškinį vartotojo gyvenamosios vietos teismui.

BEPA.LV gali pareikšti ieškinį jums kaip vartotojui tik tos valstybės narės, kurioje jūs, kaip vartotojas, turite nuolatinę gyvenamąją vietą, teismuose.

BEPA.LV jokiu būdu neriboja jūsų teisės kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl jūsų teisių gynimo šiomis sąlygomis.

17. BENDROSIOS SĄLYGOS

Jūs sutinkate, kad šios taisyklės ir sąlygos sudaro viską tarp jūsų ir dabartinė BEPA.LV sudaryta sutartis dėl jūsų naudojimosi šia svetaine ir jos turiniu.

BEPA.LV turi teisę bet kuriuo metu taisyti ir patikslinti šias taisykles, paskelbdama atitinkamus pakeitimus Svetainėje ir nurodydama paskutinio pakeitimo datą. Bet kokie šių taisyklių ir sąlygų pakeitimai įsigalios iš karto po paskelbimo. Jūs sutinkate, kad ir toliau naudodamiesi svetaine po tokių pakeitimų patvirtinate, kad sutinkate su visais pakeitimais. BEPA.LV pasilieka teisę atšaukti arba atšaukti bet kokias teises, suteiktas pagal šias Sąlygas. Jūs privalote laikytis tokio atsisakymo ar pakeitimo nuo tada, kai jis buvo atliktas, įskaitant, jei reikia, bet kokiu būdu nutraukti naudojimąsi svetaine.

Nė viena šiose Sąlygose išdėstyta nuostata negali būti aiškinama kaip partnerystė ar kitos formos bendra įmonė tarp jūsų ir BEPA.LV. Atvejai, kai BEPA.LV negali užtikrinti, kad iš jūsų pusės būtų laikomasi šių Sąlygų, tai neturi įtakos mūsų teisei reikalauti, kad jų būtų laikomasi prieš ar po jo. Jei kuri nors šių Sąlygų sąlyga yra neįgyvendinama arba negaliojanti pagal galiojančius įstatymus arba arbitražo ar teismo sprendimu nustatoma, kad ji neįgyvendinama arba negalioja, tai neturės įtakos šių Sąlygų galiojimui ar taikymui kaip visumai, o vietoj to šiose sąlygose, kiek įmanoma, pakeitimai turi būti padaryti pagal galiojančius įstatymus, kad jie visiškai atspindėtų pirminį šalių ketinimą pagal pradines Sąlygas.

18. FORCE MAJEURE

BEPA.LV neprisiima atsakomybės už jokį vėlavimą, neįvykdymą ar kitokį neįvykdymą dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės įsakymus, karo veiksmus ar nacionalinę nepaprastąją padėtį, terorizmo grėsmes ar teroro aktus. , aplinkos ar klimato anomalijos, trečiųjų šalių neatlikimai, interneto ryšio sutrikimai, taip pat kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gedimai. Esant tokioms nenugalimos jėgos aplinkybėms, pasistengsime kuo greičiau pašalinti atsiradusius vėlavimus.